Privacyverklaring Websonik Applicaties BV

Deze verklaring is van toepassing op al onze producten en diensten, specifiek onze SaaS-applicaties ontwikkeld voor asbuilt documentatie van pijpsystemen, traceerbaarheid van gebruikte materialen en fittingen, en kostencalculaties.

Websonik, gevestigd in Hellevoetsluis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Websonik verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Websonik nodig heeft of noodzakelijk zijn voor de hieronder beschreven doeleinden en die door Websonik ten minste worden verwerkt, betreffen:

– Voorletters en achternaam
– Geboortedatum
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
– Telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-mailadres

Doel van gegevensverzameling

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Websonik verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Zodra u een overeenkomst heeft met Websonik, streven we ernaar u uitstekende service te bieden. We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

– U telefonisch of per e-mail te kunnen benaderen indien nodig voor de uitvoering van onze diensten.
– U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
– Goederen en diensten bij u af te leveren.
– Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die we nodig hebben voor belastingaangifte.
– Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor promotionele of marketingdoeleinden die verband houden met de diensten van Websonik. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over nieuwe activiteiten. Als u niet via onze nieuwsbrief benaderd wilt worden, kunt u dit aangeven door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Speciale categorie├źn persoonsgegevens

Websonik verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Bewaartermijn van gegevens

Websonik zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Websonik verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze alleen indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

Websitebezoek volgen

Websonik gebruikt alleen technische en functionele cookies op onze websites. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak.

Toegang tot, correctie of verwijdering van gegevens

U heeft altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een specifiek verzoek indienen via het contactformulier.

Beveiliging

Websonik hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, wijziging, misbruik of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek indient tot inzage, correctie, bezwaar of verwijdering van uw persoonsgegevens, zal Websonik u hier binnen 5 werkdagen over informeren. U kunt dit verzoek indienen via het contactformulier.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-05-2024