Inleiding:

Onze nieuwste applicatie-update markeert een belangrijke doorbraak in het verbeteren van de efficiëntie en nauwkeurigheid van data verwerking bij de start van piping-projecten. Deze update vormt een essentieel onderdeel van onze missie om krachtige en effectieve projectmanagementtools te leveren.

Verbeterde Importfunctie: Essentieel voor Grote Projecten

Deze update verbetert de importfunctionaliteit aanzienlijk. Nu kunnen gebruikers gedetailleerde lasinformatie zoals het aantal lassen per isometric en de vereiste diameters importeren, naast de standaardgegevens zoals subprojecten, isometrics en materialen. Deze uitbreiding is bijzonder waardevol voor grootschalige projecten met uitgebreide laswerkzaamheden.

Voordelen voor de Gebruiker:

Deze verbetering stelt gebruikers in staat tot een meer gestroomlijnde projectplanning en beter resourcebeheer. Gebruikers kunnen effectief het totale aantal lassen, de benodigde diameters en de geschatte doorlooptijd vaststellen, wat resulteert in verbeterde planning en kostenbeheer.

Data Voorbereiden voor Import

Stap 1: Data Verzamelen

Het verzamelen van de benodigde data is de eerste stap. Vaak is deze data beschikbaar in Excel-formaat vanuit engineering, inclusief lijsten met isometrics, materialen, en technische gegevens van productleidingen, evenals een materiaalbibliotheek met artikelnummers en commodity-codes.

Stap 2: Data Voorbereiden

Het aanpassen van variërende dataformats naar een uniform format voor import kan uitdagend zijn. We begeleiden gebruikers stap voor stap door dit proces:

Stap 1: Project Aanmaken

Maak een nieuw project aan in de applicatie. Voor dit voorbeeld hebben we een project aangemaakt genaamd ‘Import all data inc. welds’. Dit dient als het centrale punt voor je importproces.

Stap 2: Import Sheet Downloaden en Gebruiken

Download het template-bestand genaamd ‘All Project Data with welds’ vanuit MTOPilot. Dit is een CSV-template dat dient als basis voor het samenstellen van je importdata.

Gebruik dit template als richtlijn om data samen te stellen uit de sheets die je van de engineeringafdeling hebt ontvangen.

 

Stap 3: Kennis van Formules en Visual Basic Toepassen

Voor de volgende stap is het belangrijk om enige kennis van formules en Visual Basic (VB) te hebben. Dit is nodig om data uit verschillende sheets efficiënt in de importtemplate te integreren.

Focus op het importeren én formatteren van tekst en data. Het doel is om ervoor te zorgen dat de informatie in de importtemplate overeenkomt met het vereiste format voor de applicatie.

MTO per isometric

MTO per isometric

ISO per tekening

ISO per tekening

Line list

Line list

Valve list

Valve list

 

Data Analyseren en Structureren

Instructies: Begin met een grondige analyse van de aangeleverde data. Kijk naar de structuur, de types velden, en de manier waarop informatie is georganiseerd. Identificeer de sleutelgegevens die nodig zijn voor import, zoals isometric-referenties, aantallen lassen, materiaalspecificaties, enz.

Voorbeeld: Excel-bestand met MТО per Isometric

Stappenplan voor Voorbereiding:

 1. Lege Rijen Verwijderen:
  • Bekijk het Excel-bestand en identificeer eventuele lege rijen. Deze rijen moeten worden verwijderd om de data overzichtelijk en consistent te houden.
 2. Lege Cellen Aanvullen:
  • Zoek naar lege cellen in de data. Vul deze cellen aan met de omschrijving uit de eerste cel boven de lege cel. Dit zorgt voor volledigheid en nauwkeurigheid in de dataset.
 3. Informatie Uit Kolommen Samenvoegen:
  • Combineer relevante informatie uit verschillende kolommen indien nodig. Dit kan nodig zijn als bepaalde data over meerdere kolommen is verspreid en samengevoegd moet worden voor duidelijkheid en efficiëntie.
 4. Unieke Commodity Code Creëren:
  • Indien er geen unieke commodity code is aangeleverd, maak dan een eigen unieke code aan. Gebruik deze code als een uniek veld om de data consistent en identificeerbaar te houden binnen het systeem.

Uniform Format Creëren

Instructies: Creëer een uniform format voor de importsheet. Dit proces kan inhouden dat je kolommen moet herstructureren, veldnamen moet standaardiseren, en data moet converteren naar een consistent formaat dat compatibel is met de importfunctie van de applicatie.

Aanvullende Stappen:

 1. Werkbestand Maken:
  • Maak een apart werkbestand waarin je alle data uit de verschillende losse sheets gaat samenbrengen. Dit bestand dient als de centrale hub voor je datavoorbereiding, gericht op het vereenvoudigen en stroomlijnen van het proces.
 2. Formules en Macros Gebruiken:
  • Afhankelijk van hoe de data door engineering is aangeleverd, moet je mogelijk formules en macros gebruiken. Deze tools helpen je werk te vereenvoudigen en te versnellen, vooral wanneer je te maken hebt met grote hoeveelheden data of complexe datasets.
 3. Gegevens Samenvoegen en Aanvullen:
  • Je werkbestand moet in staat zijn om data op te halen, samen te voegen, naar lege cellen te zoeken en deze aan te vullen met relevante data.
 4. Ongewenste Karakters Verwijderen of Vervangen:
  • Verwijder of vervang ongewenste karakters in de data om uniformiteit en netheid te garanderen.
 5. Informatie Standaardiseren:
  • Zet alle informatie bijvoorbeeld om in hoofdletters om consistentie in de dataverwerking te bewerkstelligen.

Toegang tot Werkbestand:

Werk bestand

Werk bestand

Mocht je interesse hebben in het gebruik van ons specifieke werkbestand dat deze stappen automatisch doorloopt, stuur dan een e-mail. Wij zullen het bestand dan naar je opsturen. Dit werkbestand is ontworpen om het voorbereidingsproces aanzienlijk te vereenvoudigen en te versnellen. Mogelijk zal je deze op een aantal punten moten aanpassen om gewenst resultaat te verkrijgen.

 

 

 

Ontbrekende Informatie Aanvullen

Vul ontbrekende informatie aan die essentieel is voor de import. Dit kan informatie zijn die niet direct in de aangeleverde data staat, maar wel nodig is voor een correcte import en verwerking in de applicatie.

Data Valideren

Voer een validatie van de data uit om te verzekeren dat alle informatie correct en compleet is. Dit omvat het controleren op fouten, het verifiëren van de consistentie van de data, en het zorgen voor de juiste formaten.

Test Import Uitvoeren

Voer, indien mogelijk, een testimport uit met een klein deel van de data in een speciaal aangemaakt testproject. Dit stelt gebruikers in staat om te verzekeren dat de voorbereide data correct wordt geïmporteerd en verwerkt in de applicatie. Het gebruik van een apart testproject helpt om de impact op lopende projecten te minimaliseren en biedt een veilige omgeving om eventuele aanpassingen of correcties uit te voeren. Na het succesvol testen en valideren van de import, kan dit testproject eenvoudig worden verwijderd, waardoor de integriteit van de werkomgeving behouden blijft.

Afsluiting:

Deze update en de bijbehorende data voorbereidingsprocessen zijn een cruciale stap voorwaarts in onze inzet om gebruikers te voorzien van tools die zowel snelheid als nauwkeurigheid bieden bij de start van projecten. Door deze functionaliteiten te integreren, kunnen gebruikers hun projectmanagement aanzienlijk optimaliseren.